Dr. Gedimino Valantiejaus advokato kontora GVLEXAdvokatas dr. Gediminas Valantiejus

Tel: +370 668 82788

El. p.: gediminas@gvlex.lt

Dr. Gedimino Valantiejaus advokato kontora GVLEX 

Advokato kontora atstovauja fizinius ir juridinius asmenis Lietuvos Respublikoje, ginant jų teises ir teisėtus interesus mokestiniuose ginčuose (įskaitant ginčus su muitine), administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose, teikia išvadas, rekomendacijas, konsultacijas bei rengia procesinius dokumentus kitose Jums aktualiose teisės srityse.

Sukaupta 20-ies metų advokato dr. Gedimino Valantiejaus teisinio darbo patirtis, įgyta specializuojantis  (tačiau neapsiribojant) mokestinių bei muitinės ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais srityse bei akademinėje veikloje leidžia pasiūlyti ir kompleksinius sprendimus iš esmės visais aktualiais tarptautinės prekybos, muitų ar mokesčių bei muitinės veiklos teisinio reguliavimo ar su jais susijusiais klausimais taikant tiek Europos Sąjungos, tiek ir Lietuvos Respublikos teisę, taip pat sprendžiant kitų teisės šakų reguliuojamus klausimus.

Turite klausimų?

Turite klausimų, bet neturite atsakymų? Susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime.

Bet kuriais susijusias klausimais visuomet galite kreiptis:

Tel.: +370 668 82 788 El. p.: gediminas@gvlex.lt

Paslaugos

Atstovavimas administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose su valstybės (savivaldybių) institucijomis dėl kitų viešosios teisės reguliuojamų klausimų (nuobaudos, sankcijos, leidimų, licencijų išdavimas, valstybės bei ES paramos skyrimas bei administravimas ir kt.).
Teisinė pagalba kitose su juridinių ir fizinių asmenų verslo ir asmenine veikla susijusiose srityse (dėl civilinės, darbo teisės reguliuojamų klausimų), atstovavimas (pagal poreikį) civiliniuose, darbo ginčuose, procesinių dokumentų, sutarčių, pretenzijų, raštų bei kitų teisinių dokumentų parengimas.
Išorinių bei vidinių mokymų mokesčių ir muitų klausimais vedimas bei organizavimas, ekspertinio pobūdžio studijų dėl planuojamos ekonominės/verslo veiklos apmokestinimo ruošimas.

Straipsniai

Kontaktai

Dr. Gedimino Valantiejaus advokato kontora GVLEX

Adresas korespondencijai: Simono Grunau g. 32, Vilnius, Lietuva