Sėkmingai prisidedame prie aktualios teismų praktikos formavimo administracinių nusižengimų bylose (2021 m.)!

Advokato praktikoje kartas nuo karto tenka susidurti su situacijomis, kuomet vienam fiziniam asmeniui dėl keleto jo susijusių veikų, įvertintų kaip administraciniai nusižengimai, vieno ir to paties pareigūnų (institucijos) yra skiriamos kelios atskiros administracinės nuobaudos (baudos) atskirais, bet vienu ir tuo pačiu metu priimtais nutarimais.

Konkrečiai, Vilniaus apygardos teisme 2021 m. apeliacine tvarka nagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje vienam fiziniam asmeniui vienos ir tos pačios institucijos (Vilniaus teritorinės muitinės) už tarpusavyje susijusius bei vienu metu nustatytus pažeidimus (muitinės procedūrų pažeidimus) buvo skirta daugiau kaip 4000 EUR (!) baudų, tačiau jos paskirtos atskirais nutarimais (priimtais tą pačią dieną ir tą pačią valandą).

Pateikus skundą teismui dėl šių priimtų nutarimų bei prašant jų teisėtumo klausimą išspręsti vienoje byloje bei skirtas nuobaudas subendrinti, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti nagrinėti skundą, motyvuodamas Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 626 straipsnio nuostatomis bei teisingumo ir protingumo principais.

Tačiau, išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, Vilniaus apygardos teismas advokato kontoros GVLEX apeliacinį skundą tenkino bei nurodė iš naujo spręsti skundo priėmimo klausimą bei išaiškino, jog pagal ANK 626 straipsnio 3 dalies nuostatas galima atsisakyti priimti nagrinėti tik neįgalioto atstovo bei ne laiku (praleidus procesinius terminus) paduotą skundą. Taigi, pagal apeliacinės instancijos teismo išaiškinimą, skundo administracinio nusižengimo byloje reikalavimų vienoks ar kitoks suformulavimas ar galimas neaiškumas, taip pat ir vieno skundo padavimas dėl kelių to paties asmens atžvilgiu priimtų nutarimų nėra tinkamas pagrindas atsisakyti nagrinėti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundo.

Formuojama teismo praktika (Vilniaus apygardos teismo 2021 m. gruodžio 17 d. nutartyje administracinio nusižengimo byloje Nr. A2-484-1121/2021) yra aktuali visų kategorijų administracinių nusižengimų bylose bei supaprastina administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų teisės į gynybą įgyvendinimą.

Su visu nutarties tekstu galima susipažinti LITEKO arba INFOLEX sistemose:

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx

https://www.infolex.lt/portal/start_tp.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *