Dar viena teismų praktikos formavimui ir teisės į teisinę gynybą užtikrinimui reikšminga pergalė Vilniaus apygardos administraciniame teisme!

Griežtėjanti tarptautinės prekybos reguliavimo praktika (Lietuvoje, ES bei gretimose valstybėse vykstančių politinių procesų ir net karinių konfliktų akivaizdoje) lemia ir tai, kad dėl taikomų reikalavimų, draudimų ar sankcijų pažeidimo neretai prekės, kroviniai, transporto priemonės vykstančios(-ys) per Lietuvos Respublikos (bei ES) išorinę sieną yra sulaikomi muitinės ar kitų kontroliuojančių institucijų ar net apskritai neįleidžiami į Lietuvos Respublikos teritoriją (dėl ko privalo grįžti į trečiąją valstybę).

Atrodytų visiškai akivaizdu, jog tokius muitinės ir(ar) kitų kontroliuojančių institucijų (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kt.) sprendimus turėtų būti galima skųsti/ginčyti teismui ar kitoms administracinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms (pvz. Lietuvos administracinių ginčų komisijai) bei prašyti juos pripažinti neteisėtais (remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais, įskaitant Lietuvos Respublikos Konstituciją bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją).

Kita vertus, susidūrę su šių, teisę į teisinę gynybą užtikrinančių nuostatų taikymu praktikoje, galima pastebėti, kad minėtos teisės į gynybą įgyvendinimui yra keliami papildomi reikalavimai, pavyzdžiui, neleidžiant pateikti skundo dėl administracinio akto (sprendimo) panaikinimo ar nutraukiant bylos nagrinėjimą (jau ikiteisminėje ginčo stadijoje, ją pradėjus nagrinėti administracinių ginčų komisijoje). Praktikoje tokiais atvejais buvo reikalaujama kartu su prašymu panaikinti administracinį aktą (sprendimą) arba vietoje jo kelti tik konkretų reikalavimą dėl jau padarytos žalos atlyginimo, institucijų įpareigojimo atlikti tam tikrus papildomus veiksmus, nepripažįstant galimybės ginčyti ir prašyti pripažinti neteisėtu pirminį aktą (sprendimą, išvadą), kuriuo buvo išspręstas prekių ar asmenų patekimo į Lietuvos Respublikos teritoriją klausimas.

Vis tik nepaisant šios pradėtos formuoti praktikos (kuria iki šiol vadovavosi Lietuvos administracinių ginčų komisija), ji teismų buvo įvertinta kaip nepagrįsta, neteisėta bei užkertanti kelią į asmens teisių bei interesų teisinę gynybą. Daugiau išaiškinimų šiais klausimais, visiškai tenkindamas asmens paduotą skundą pateikė Vilniaus apygardos administracinis teismas 2022 m. kovo 30 d. sprendime administracinėje byloje Nr. eI2-725-809/2022.  

Džiaugiamės dar vienu palankiu ir aktualiu administracinių teismų praktikos išaiškinimu asmenų teisių gynybai aktualioje administracinėje byloje, kurioje atstovavo Dr. Gedimino Valantiejaus advokato kontora GVLEX!

Detalesnes nuorodas į priimtą teismo sprendimą (pagal bylos numerį) galima rasti LITEKO bei INFOLEX teisinės informacijos paieškos bazėse:

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx?detali=2

https://www.infolex.lt/portal/start_tp.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *