Dalinuosi įspūdžiais iš 6-osios Muitinės praktikų konferencijos (Klaipėdoje, 2022 m. birželio mėn.)

https://www.lcpa.lt/lt/naujienos/6-oji-muitines-praktiku-konferencija

2022 m. birželio mėn. kartu su Muitinės praktikų asociacija organizavome šį kartą jau tarptautinę 6-ąją Muitinės praktikų konferenciją, kurioje nagrinėjome aktualias tarptautinės prekybos verslo teisines rizikas, pradedant tarptautinių prekybos sankcijų taikymu ir įgyvendinimu, baigiant teisinės atsakomybės taikymu ir jos rizikos valdymu (https://www.lcpa.lt/lt/naujienos/6-oji-muitines-praktiku-konferencija)

Džiaugiuosi galėdamas advokato kontoros GVLEX vardu prisijungti prie Konferencijos pranešėjų bei pasidalinti joje skaitytu pranešimu tema Darbo ir sutarčių teisė taikant atsakomybę už muitų teisės aktų pažeidimus Lietuvoje.

Pranešime buvo atkreipiamas dėmesys į tai, jog Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų ES valstybių narių, atsakomybė už pažeidimus muitų (muitinės) teisės srityje yra įtvirtinta ir privatinės teisės normomis, t. y. darbo bei civilinėje (sutarčių teisėje). Konferencijoje nagrinėjome kokia tvarka už pareigų, susijusių su muitinės formalumais, netinkamą vykdymą atsako konkretūs įmonių darbuotojai (savo darbdaviui), ir, antra, kaip atsakomybės taikymą įtakoja asmenų tarpusavyje sudarytos sutartys (muitinės / muitų teisinių santykių srityje), t. y. sutartys tiek su pačia muitine, tiek ir tarp privačių asmenų (verslo subjektų, pvz. sutartys su atstovavimo muitinėje paslaugas teikiančiomis įmonėmis).

Norėtųsi pastebėti, jog asmenis, įmonėms vykdantiems tarptautinės prekybos verslą bei dirbantiems muitinės formalumų srityje būtina atkreipti dėmesį, jog teisinės atsakomybės sistema, susijusi su šia veiklos sritimi, yra sudėtinga bei daugialypė. Dėl šios priežasties vien tik ta aplinkybė, jog pati muitinė nenustato vykdytų muitinės formalumų pažeidimų dar nereiškia, jog klausimų dėl galimos su jų tvarka susijusios teisinės atsakomybės nekils kitiems asmenims. Taigi itin svarbu šias atsakomybės rizikas valdyti ir vertinti kompleksiškai, pasitelkiant tam ir teisines priemones darbo teisės bei sutarčių teisės srityje bei domintis šios srities teisine praktika bei aktualijomis.

Atsižvelgdamas į tai, su skaityto pranešimo apžvalga bei komentaru iš anksto kviečiu susipažinti būsimame, šiuo metu rengiamame, 2022 m. liepos mėnesio leidinio „Muitų teisė praktikams“ numeryje (https://www.customsclearance.net/lt/leidiniai) !