Komentarai/Įžvalgos

Kaip COVID19 pakeitė (ir ar pakeitė) mokesčių teisinį reguliavimą Lietuvoje: patirtis bei pamokos pandemijos akivaizdoje

Teisinėse naujienose ir portaluose pastaruoju metu visuomet buvo skiriama daug dėmesio šiais, 2020 metais, pasaulį (ir Lietuvą) sukrėtusios Covid19 pandemijos temoms, ypač pandemijos ir dėl jos įvesto karantino ekonominių bei finansinių pasekmių nagrinėjimui, įvairioms valstybės siūlomoms pagalbos priemonėms (įskaitant priemones…

Komentarai/Įžvalgos

Mokestinius ginčus nagrinėjančių LR institucijų kreipimaisi į ESTT bylose dėl muitų bei importo mokesčių: šiandieninė situacija bei jos problematika

Nacionalinių institucijų kreipimaisi į ES Tesingumo Teismą mokestinių ginčų bylose: aktualios tendencijos Pastarosiomis savaitėmis (2020 m. sausio pabaigoje), sulaukėme net kelių nacionalinių mokestinius ginčus Lietuvos Respublikoje nagrinėjančių institucijų (Mokestinių ginčų komisijos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo) kreipimųsi į Europos Sąjungos Teisingumo…

Komentarai/Įžvalgos

Prekių tarifinio klasifikavimo sistema Lietuvoje ir jos teisinio reguliavimo tinkamumas: ką liudija mokestinių ginčų praktika?

Pastaruoju metu besiformuojanti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr.  eA-637-662/2019 [1]) mokestiniuose ginčuose su muitine dėl prekių tarifinio klasifikavimo sulaukė nemažai vertinimų, pastebėjimų ir diskusijų [2]. Be to, ir pats importuojamų prekių tinkamas tarifinis klasifikavimas Lietuvoje (remiantis Muitinės laboratorijos…

Komentarai/Įžvalgos

ES ir JAV prekybinių santykių bei jų apmokestinimo teisinis reguliavimas: aktualijos, iššūkiai bei problematika

ES ir JAV prekybinių santykių bei jų teisinio reguliavimo aktualijos: Pastaruoju metu, netylant prekybos karų tematikai, vis daugiau dėmesio viešumoje susilaukia Europos Sąjungos (ES) ir jos valstybių narių prekybinių santykių su trečiosiomis valstybėmis teisinis reguliavimas bei muitų politikos klausimai. Jie…

Komentarai/Įžvalgos

ES bei Lietuvos Respublikos prekybiniai santykiai su Indijos Respublika ir jų teisinis reguliavimas: quo vadimus?

Indijos Respublika kaip ES ir Lietuvos Respublikos tarptautinės prekybos partnerė Pastebėtina, jog šiandieninėmis sąlygomis, nepaisant stiprėjančių protekcionizmo tendencijų ar netgi inicijuojamų prekybos karų, užsienio prekyba (ypač prekių eksportas) išlieka vienu iš pagrindinių veiksnių, kurie paskatino ekonomikos atsigavimą ir padidino bei…

Komentarai/Įžvalgos

Privalomoji tarifinė informacija (PTI): aktualūs teisinio reglamentavimo iššūkiai ES bei Lietuvos Respublikoje

Privalomosios tarifinės informacijos teisinė ir praktinė reikšmė ES muitų teisėje Nuo šių [2019] metų spalio 1 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojo naujos privalomosios prekių tarifinės informacijos (PTI) išdavimo taisyklės (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. rugsėjo…