Naujienos/Blog'as

Interneto portale customsclearance.net publikuotas naujas straipsnis/komentaras importo akcizų administravimo tema

Tarptautinės prekybos verslui, importuojančiam į ES bei Lietuvos Respublikos muitų teritoriją akcizais apmokestinamas prekes, neretai kyla klausimų dėl tokių mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos bei momento. Šis aspektas yra labai svarbus atsižvelgiant į tai, jog, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis,…

Komentarai/Įžvalgos

Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) teisės taikymas mokestiniuose ginčuose Lietuvoje: misija (ne)įmanoma?

Lietuvos Respublika jau beveik dvidešimt metų (nuo 2001 m.) yra Pasaulio Prekybos Organizacijos (toliau – PPO) narė ir yra ratifikavusi iš esmės visas tarptautines sutartis, sudarančias vadinamosios PPO teisės dalį, t. y. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (angl.…

Komentarai/Įžvalgos

Antidempingo muitų taikymas ES: teisinė praktika bei ginčijimo pagrindai ir galimybės

Antidempingo muitų taikymas ES: esama teisinė praktika: Ekonominių sukrėtimų ar krizių sąlygomis sustiprėja protekcionistinės, į vidaus rinkos interesų bei vidaus gamintojų apsaugą nukreiptos ekonominės veiklos ir tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, ką matome ir iš dabartinės situacijos. Pavyzdžiui, pasaulį krečiant Covid-19…

Komentarai/Įžvalgos

Mokestinius ginčus nagrinėjančių LR institucijų kreipimaisi į ESTT bylose dėl muitų bei importo mokesčių: šiandieninė situacija bei jos problematika

Nacionalinių institucijų kreipimaisi į ES Tesingumo Teismą mokestinių ginčų bylose: aktualios tendencijos Pastarosiomis savaitėmis (2020 m. sausio pabaigoje), sulaukėme net kelių nacionalinių mokestinius ginčus Lietuvos Respublikoje nagrinėjančių institucijų (Mokestinių ginčų komisijos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo) kreipimųsi į Europos Sąjungos Teisingumo…

Komentarai/Įžvalgos

Prekių tarifinio klasifikavimo sistema Lietuvoje ir jos teisinio reguliavimo tinkamumas: ką liudija mokestinių ginčų praktika?

Pastaruoju metu besiformuojanti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr.  eA-637-662/2019 [1]) mokestiniuose ginčuose su muitine dėl prekių tarifinio klasifikavimo sulaukė nemažai vertinimų, pastebėjimų ir diskusijų [2]. Be to, ir pats importuojamų prekių tinkamas tarifinis klasifikavimas Lietuvoje (remiantis Muitinės laboratorijos…

Naujienos/Blog'as

Kviečiu susipažinti su nauja teismų praktikos apžvalga prekių muitinės kilmės tema leidinyje „Muitų teisė praktikams“ (2021 m. rugpjūčio mėn. numeryje)

Vienas iš esminių ir svarbiausių importo mokesčių/muitų apskaičiavimo elementų ir veiksnių su kuriais neišvengiamai susiduria bet kuris tarptautinės prekybos verslas yra importuojamų prekių kilmė, t. y. prekių „ekonominė: pilietybė (priskyrimas konkrečiai kilmės valstybei, kur prekė buvo išgauta ar pagaminta). Būtent…

Komentarai/Įžvalgos

Aktuali Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo: formavimosi tendencijos bei problemos

Sąjungos muitinės kodekso reikšmė importo mokesčių apskaičiavimui ES bei jo ypatumai:            Verslo subjektams prekiaujantiems su trečiosiomis valstybėmis (ne ES narėmis) ir importuojantiems iš jų prekes bei kitiems teisės subjektams (privatiems asmenims), įvežantiems prekes iš trečiųjų šalių į ES (Lietuvos Respubliką),…