Naujienos/Blog'as

Dar viena teismų praktikos formavimui ir teisės į teisinę gynybą užtikrinimui reikšminga pergalė Vilniaus apygardos administraciniame teisme!

Griežtėjanti tarptautinės prekybos reguliavimo praktika (Lietuvoje, ES bei gretimose valstybėse vykstančių politinių procesų ir net karinių konfliktų akivaizdoje) lemia ir tai, kad dėl taikomų reikalavimų, draudimų ar sankcijų pažeidimo neretai prekės, kroviniai, transporto priemonės vykstančios(-ys) per Lietuvos Respublikos (bei ES)…

Naujienos/Blog'as

Interneto portale customsclearance.net publikuotas naujas straipsnis/komentaras importo akcizų administravimo tema

Tarptautinės prekybos verslui, importuojančiam į ES bei Lietuvos Respublikos muitų teritoriją akcizais apmokestinamas prekes, neretai kyla klausimų dėl tokių mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos bei momento. Šis aspektas yra labai svarbus atsižvelgiant į tai, jog, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis,…

Komentarai/Įžvalgos

Tarptautinės prekybos tarp ES ir Rusijos Federacijos teisinis reguliavimas: istorinės pamokos bei ateities perspektyvos verslui

Tarptautinė prekyba tarp ES ir Rusijos Federacijos: reikšmė, pokyčiai ir tendencijos Pastebėtina, jog pagal tarptautinės prekybos apimtis Rusijos Federacija yra trečia pagal svarbą prekybos partnerė Europos Sąjungai (ES) ir ES yra pati svarbiausia prekybos partnerė Rusijos Federacijai [1]. Be to, nepaisant…

Komentarai/Įžvalgos

Monografija „Muitų teisinis reguliavimas“ (2019) kaip naujas tarptautinės prekybos ir muitų teisės šaltinis lietuvių kalba

Europos Sąjungos (ES) prekybos ir muitų teisės reikšmė bei aktualijos: Pastarąjį dešimtmetį (nuo 2010 m.), ir ypač pastaruosius kelis metus (nuo 2016 m.) vykę pokyčiai – Europos Sąjungos (ES) muitų teisės reforma, naujų reglamentų prekybos apsaugos muitų teisės klausimais priėmimas…

Komentarai/Įžvalgos

ES ir JAV prekybinių santykių bei jų apmokestinimo teisinis reguliavimas: aktualijos, iššūkiai bei problematika

ES ir JAV prekybinių santykių bei jų teisinio reguliavimo aktualijos: Pastaruoju metu, netylant prekybos karų tematikai, vis daugiau dėmesio viešumoje susilaukia Europos Sąjungos (ES) ir jos valstybių narių prekybinių santykių su trečiosiomis valstybėmis teisinis reguliavimas bei muitų politikos klausimai. Jie…

Komentarai/Įžvalgos

ES bei Lietuvos Respublikos prekybiniai santykiai su Indijos Respublika ir jų teisinis reguliavimas: quo vadimus?

Indijos Respublika kaip ES ir Lietuvos Respublikos tarptautinės prekybos partnerė Pastebėtina, jog šiandieninėmis sąlygomis, nepaisant stiprėjančių protekcionizmo tendencijų ar netgi inicijuojamų prekybos karų, užsienio prekyba (ypač prekių eksportas) išlieka vienu iš pagrindinių veiksnių, kurie paskatino ekonomikos atsigavimą ir padidino bei…

Komentarai/Įžvalgos

Grandininės prekybos apmokestinimas PVM: esminės naujovės įsigaliosiančios ES ir Lietuvos Respublikoje nuo 2020 m.

PVM reglamentavimo „greitieji pakeitimai“ („quick fixes“), įsigaliosiantys nuo 2020 m. Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1912 [1] bei 2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos direktyva (ES) 2018/1910, kuria keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl PVM mokesčio sistemos…

Komentarai/Įžvalgos

Privalomoji tarifinė informacija (PTI): aktualūs teisinio reglamentavimo iššūkiai ES bei Lietuvos Respublikoje

Privalomosios tarifinės informacijos teisinė ir praktinė reikšmė ES muitų teisėje Nuo šių [2019] metų spalio 1 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojo naujos privalomosios prekių tarifinės informacijos (PTI) išdavimo taisyklės (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. rugsėjo…