Mokymai

Artėjantys naujausi mokymai:

2022 m. lapkričio 10 d. (numatomas/būsimas) vebinaras (viešas/nemokamas) Internetu „Administracinė atsakomybė už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus: teismų praktikos aktualijos 2022 m.“ (organizatorius – Muitinės praktikų asociacija), daugiau informacijos:

https://www.lcpa.lt/lt/naujienos/vebinaras-administracine-atsakomybe-uz-muitu-muitines-teises-aktu-pazeidimus-teismu-praktikos-aktualijos-2022-m

2022 m. lapkričio 22 d. (numatomas/būsimas) seminaras Internetu „Muitinės ir laikinojo saugojimo sandėlių teisinės atsakomybės ir su ja susijusių rizikų valdymo ypatumai“ (organizatorius – Muitinės praktikų asociacija/UAB „Muita“), daugiau informacijos:

https://www.muita.lt/lt/mokymai/muitines-ir-laikinojo-saugojimo-sandeliu-teisines-atsakomybes-ir-su-ja-susijusiu-riziku-valdymo-ypatumai 

2022 m. vasario 8 d. vestas seminaras Internetu „Netarifiniai reikalavimai prekių įvežimui – kaip „neužstrigti“ muitinėje?“ (organizatorius – UAB „Muita“ / Muitinės praktikų asociacija), daugiau informacijos:

https://www.muita.lt/lt/mokymai/netarifiniai-reikalavimai-prekiu-ivezimui-kaip-neuzstrigti-muitineje

2022 m. kovo 24 d. vestas seminaras Internetu „Tarptautinės sankcijos ir muitinė: ką svarbu žinoti verslui“ (organizatorius – UAB „Muita“ / Muitinės praktikų asociacija), daugiau informacijos:

https://www.muita.lt/lt/mokymai/muitines-vaidmuo-igyvendinat-tarptautines-sankcijas

2021 m. lapkričio 22 d. vestas seminaras Vilniuje  bei Internetu „Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika“, (organizatorius – MB „Mokymų klubas“), daugiau informacijos:

https://mokymuklubas.lt/seminaras/turizmo-paslaugu-apmokestinimas-pvm-ypatumai-naujoves-bei-ju-taikymo-praktika/?v=6

2021 m. rugsėjo 28 d. vestas nuotolinis seminaras Internetu „Administracinės atsakomybės taikymo už muitų teisės aktų pažeidimus praktiniai aspektai: ką būtina žinoti ir kaip laimėti ginčą teisme“ (organizatorius – UAB „Muita“ / Muitinės praktikų asociacija), daugiau informacijos:

https://happeningnext.com/event/administracin%C4%97s-atsakomyb%C4%97s-taikymo-u%C5%BE-muit%C5%B3-teis%C4%97s-akt%C5%B3-pa%C5%BEeidimus-praktiniai-aspektai-eid3a087hpw86

https://www.linkedin.com/events/administracin-satsakomyb-staiky6840893922365972480/

2021 m. birželio 1 d. vestas seminaras Vilniuje „Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai“, (organizatorius – MB „Mokymų klubas“), daugiau informacijos:

2020 m. lapkričio 4 d. vestas seminaras Vilniuje  bei Internetu „Turizmo PVM reguliavimas: praktiniai mokesčio apskaičiavimo aspektai ir probleminiai klausimai“, (organizatorius – MB „Mokymų klubas“), daugiau informacijos:

https://www.linkedin.com/posts/dr-gediminas-valantiejus_pvm-covid19-esttt-activity-6729830395061313536-3lCg

„Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, mokymo kursų
medžiagos“ (2020 – 2021 m.), nuotolinių video mokymų kursų dalies (susijusios su muitų teisės pažeidimais bei atskirais muitinės formalumais (laikinasis saugojimas, tikslinis naudojimas)) parengimas; parengta bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu ir Socialinių mokslų kolegija (Lietuva) bei Muitinės praktikų asociacija. Prieiga Internete (lietuvių k.):

Nuotolinių video mokymų (V dalys) „Administracinės atsakomybės taikymas už muitų teisės aktų pažeidimus“ parengimas (2020 m.). Mokymų medžiaga (apimanti tiek bendruosius atsakomybės taikymo klausimus, tiek ir atskirų administracinių nusižengimų požymius parengta bendradarbiaujant su UAB „Muita“ ir Muitinės praktikų asociacija, daugiau informacijos:

2020 m. vasario 18 ir 19 d. vesti seminarai Vilniuje ir Klaipėdoje „Muitinės reguliavimo naujovės 2020. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai“ (organizatorius – MB „Mokymų klubas“), daugiau informacijos:

2019 m. kovo 7 d. vestas seminaras Vilniuje „Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai. Muitinės įstatymo taikymas“ (organizatorius – COUNTLINE), daugiau informacijos:

2016 m. rugpjūčio 4-5 d. Mykolo Romerio universitete vesti tarptautiniai mokymai ES valstybių ekspertams ir moderuota tarptautinė konferencija „PVM vengimo prevencija“ („International Anti-Fraud Training of VAT Fraud Prevention“), daugiau informacijos:

Turite klausimų?

Turite klausimų, bet neturite atsakymų? Susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime.

Bet kuriais susijusias klausimais visuomet galite kreiptis:

Tel.: +370 668 82 788

El. p.: gediminas@gvlex.lt